Reference

Klienti

Klienti, kterým jsem pomohl

V této sekci najdete klienty, se kterými jsem v minulosti spolupracoval a pomohl jim s webovými stránkami, vývojem aplikací, nebo s určitou administrační úlohou.